tarcza1„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” – kolejne laptopy dla uczniów w ramach Pakietu Edukacyjnego

 

Gmina Myślenice pozyskała kolejne środki w ramach programu grantowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod nazwą „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w Ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza I Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne Typ A. Granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

niepelnosprawniProjekt, który ma szansę zmienić sytuację osób z niepełnosprawnościami

Od 1 października 2020 r. realizowany jest projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. To pierwszy tak duży projekt dotyczący włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne, w którym można nie tylko proponować rozwiązania, ale także je sprawdzić, czyli przetestować. Wszystkie efekty działań projektu będą zgodne z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych.

„Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego” (Papież Franciszek)

 pomaganieW lutym i marcu w naszej szkole trwała akcja charytatywna „Pudełko po butach”. Inicjatorem tej akcji był Klub Wolontariatu w Myślenicach, do którego również należy Szkolny Wolontariat SP1.

 

Uczniowie naszej szkoły i ich rodzice żywo zareagowali na nasze ogłoszenie. Zebraliśmy 46 paczek pełnych żywności.

horyzontyDo dnia 31 marca trwa rekrutacja do 11 edycji Programu Stypendialnego Horyzonty realizowanego przez Fundację EFC i Fundację Rodziny Staraków. Program Horyzonty to kompleksowe wsparcie dla uczennic i uczniów pochodzących z małych miejscowości, którzy w tym roku kończą szkołę podstawową i chcą się dalej rozwijać w wybranych liceach i technikach w dużych miastach.

zolnierze wykleciW 2011 roku zostało ustanowione nowe święto – DZIEŃ PAMIĘCI ,,ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH’’. Nazywamy ich także żołnierzami NIEZŁOMNYMI.

 

Byli to ludzie, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie pogodzili się, że w Polsce władzę przejęli komuniści. Sprzeciwiali się sowietyzacji Polski. Chcieli Polski wolnej, demokratycznej, bez wpływów sowieckich. Najczęściej byli to bohaterowie wojenni, żołnierze Armii Krajowej. Nowa władza zaciekle zwalczała swoich przeciwników, torturowano, wydawano wyroki śmierci bez żadnych podstaw i dowodów.

akademia czzerniakaCzerniak jest nowotworem złośliwym najczęściej atakującym skórę, ale może również występować w obrębie błony śluzowej ust i nosa, a także na paznokciach i gałce ocznej. Ten nowotwór wywodzi się z komórek barwnikowych skóry wytwarzających pigment – melaninę. Czerniak, który początkowo pojawia się na powierzchni skóry, z czasem wrasta w jej głąb.

jezdze z glowa plakatNasza szkoła po raz kolejny bierze udział w projekcie realizowanym przez Gminę Myślenice przy finansowym wsparciu Województwa Małopolskiego pod nazwą „Jeżdżę z głową”.

 

Projekt ten przeznaczony jest dla 10 uczniów z klas 3-7 i ma na celu m. in:

- nabycie przez uczniów umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach,

- wzrost bezpieczeństwa poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z tras i stoków narciarskich,

- nabycia dobrego nawyku jazdy w kasku,

- poprawę kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów

- zachęcenie dzieci do aktywnych form spędzania wolnego czasu 

aktywnatablicaMiło nam poinformować, że dzięki wsparciu Gminy Myślenice nasza szkoła otrzymała środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych. Gmina Myślenice pozyskała dofinansowanie w kwocie 14 tys. zł w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica”. Stanowi to 80% wartości wydatków przeznaczonych na zakup pomocy naukowych, w postaci tablicy interaktywnej. Pozostałe 20%, czyli 3,5 tys. zł stanowił wkład własny organu prowadzącego szkołę.

dzien jezyka21 stycznia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Jest to święto ustanowione w czasie 30. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO 17 listopada 1999 roku i obchodzone corocznie 21 lutego. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami nt. tego dnia i ćwiczeniami dla wszystkich klas 1 - 8. Dostępne są one w prezentacji POD TYM LINKIEM.

 

 Zapraszamy do obejrzenia prezentacji i dbania o swój język ojczysty! :)

pudelko po butach2Zima to czas bardzo ciężki dla wszystkich, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, a w szczególny sposób dla osób bezdomnych. Myślenicki Klub Wolontariatu już kolejny raz organizuje pomoc właśnie dla nich. Zapraszamy wszystkich nauczycieli, uczniów i ich rodziny do udziału w akcji charytatywnej pod nazwą „Pudełko po butach”.

posilek w szkole

Nasza szkoła uzyskała dofinansowanie w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”: moduł 3 – edycja 2020.

Sprzęt i wyposażenie kuchni szkolnej zakupione zostały w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w roku 2020.

 

Back to top