Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Myślenicach:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Krzysztofa Dybła, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1)adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2)pisemnie na adres siedziby Administratora

Oświadczenie do pobrania - kliknij tutaj.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW I UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W MYŚLENICACH

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

I. ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest: Szkoła Podstawowa nr 1 w Myślenicach, ul. Sobieskiego 1, 32-400 Myślenice

Klauzula Informacyjna – monitoring wizyjny - Szkoła Podstawowa nr 1 w Myślenicach

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), informuje:

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Myślenicach z siedzibą przy ul. Jana Sobieskiego 1, 32-400 Myślenice. Z Administratorem można skontaktować się listownie lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie tel: 12 272 13 38.
  2. Inspektorem Ochrony Danych w Szkole podstawowej nr 1 w Myślenicach jest pan Krzysztof Dybeł z którym kontakt możliwy jest pod numerem tel.: 500 512 636 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Back to top