Karta zastępstw – 22 czerwca 2021 r.

 

Nauczyciele nieobecni:

  • Mgr Agnieszka Kochan-Hytroś
  • Mgr Magdalena Miętka – wycieczka z klasą 6a
  • Mgr Krystyna Oliwa – wycieczka z klasą 7b
  • Mgr Krzysztof Dziura – wycieczka z klasą 6a
  • Mgr Katarzyna Twardosz – wycieczka z klasą 7b
  • Mgr Przemysław Senderski
  • Mgr Irena Chwiej – od lekcji 5
  • Mgr Edyta Ptasińska-Figuła od lekcji 4– wycieczka z klasą 2a
  • Mgr Marcin Gmyrek od lekcji 4– wycieczka z klasą 2a

 

L.p.

Lekcja

Klasa

Informacja o zastępstwie

Wolne sale

1.     

1

2b

Mgr Iwona Zachariasz - zastępstwo

P

2.     

1

3b

Mgr Paulina Litwa - zastępstwo

P

3.     

1

5a

Mgr Edyta Baranek – zamiast 6a

N

4.     

1

7a

Przychodzi na 8.45

N

5.     

2

2b

Mgr Iwona Zachariasz

N

6.     

2

5a

Mgr Jadwiga Lenart - zamiast 7b

N

7.     

2

7a

Mgr Edyta Baranek – zamiast 6a

N

8.     

3

2b

Mgr Anna Michalik

N

9.     

3

7a

Zdzisław Mirek zamiast 6a

N

10.           

3

8a

Mgr Jerzy Zduń - zamiast 7b

N

11.           

3

8b

Mgr Tadeusz Jarząbek - zastępstwo

P

12.           

4

2b

Mgr Anna Michalik

N

13.           

3,4

4a

Mgr Anita Wygona-Wątor - zastępstwo

P

14.           

4

5a

Mgr Irena Chwiej – łączenie grup

N

15.           

4

7a

Mgr Jadwiga Lenart - zastępstwo

P

16.           

5

4a

Do domu

N

17.           

5

7a

Mgr Mirosława Chmiel

N

18.           

5

8b

Do domu

N

19.           

7

5a

Do domu

N

20.           

7

7a

Mgr Jerzy Zduń – zamiast lekcji 8

N

21.           

8

7a

Do domu

N

 

 

 

 

 

 


 

Back to top