Karta zastępstw –  27 maja 2022 r.

 

Nauczyciele nieobecni:

  • mgr Paulina Litwa
  • mgr Mirosława Chmiel – wycieczka z klasą 8a
  • mgr Bogusław Janas – wycieczka z klasa 8b
  • mgr Krystyna Oliwa – wycieczka z klasą 8b
  • mgr Teresa Salawa-Ogórek – wycieczka z klasą 8a
  • mgr Przemysław Senderski

 

L.p.

Lekcja

Klasa

Informacja o zastępstwie

uwagi

1.

2

7b

mgr Irena Chwiej zamiast 8a

N

2.

4

7a

mgr Anita Wygona-Wątor zamiast 8ab

N

3.

5

7a

mgr Anita Wygona-Wątor zamiast 8ab

N

4.

6

7b

mgr Jadwiga Lenart zamiast 8a

N

5.

7

7a

mgr Jadwiga Lenart zamiast 8a

N

6.

6

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze klasy
I-III

mgr Iwona Zachariasz - zastępstwo

P
grupa p.
P. Litwy

 

 

 

 


 

Back to top