Architektura budynku Szkoły podstawowej nr 1 w Myślenicach jest bardzo interesująca. Na jej elementy składa się wiele pojedynczych części, z których najważniejsze stanowią:

1. Balustrada tralkowa.
2. Portal.
3. Pary pilastrów gładkich.
4. Gzyms pośredni (międzypiętrowy).
5. Rzekoma balustrada tralkowa.
6. Pary pilastrów kanelowanych.
7. Trójkątne przyczółki nadokienne.

8. Łuk półkolisty frezowany
9. Sztukateria.
10. Fryz.
11. Gzyms koronujący
12. Trójkątny szczyt wieńczący
13. Tympanon.
14. Ryzalit

Back to top