Nauczyciele uczący w SP nr 1 w roku szkolnym 2023/2024

 

L.p.

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

1.

mgr Tadeusz Jarząbek

dyrektor szkoły
język polski

2.

mgr Mirosława Chmiel

wicedyrektor szkoły
pedagog

3.

mgr Beata Baczyńska

urlop

4.

mgr Edyta Baranek

edukacja wczesnoszkolna

zajęcia rozwijające
język niemiecki
wychowawca - 1a

5.

mgr Justyna Baruch

nauczyciel współorganizujący kształcenie

6.

mgr Paweł Biela

informatyka

7.

mgr Monika Błachut

nauczyciel współorganizujący kształcenie
pedagog specjalny

zajęcia logopedyczne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

8.

mgr Irena Chwiej

język angielski
język niemiecki

9.

mgr Krzysztof Dziura

język angielski
wychowawca – 4b

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

10.

mgr Maria Dziadkowiec

wychowanie fizyczne

zajęcia świetlicowe

11.

mgr Marcin Gmyrek

urlop

12.

mgr Monika Gmyrek

zajęcia świetlicowe

13.

mgr Bogusław Janas

historia
wiedza o społeczeństwie

edukacja dla bezpieczeństwa

wychowawca – 6a

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

14.

mgr Anna Janik

wychowanie do życia w rodzinie

15.

mgr Patrycja Jasek

edukacja wczesnoszkolna
zajęcia rozwijające
wychowawca – 2c

16.

mgr Izabela Jędrocha

edukacja wczesnoszkolna

zajęcia rozwijające

wychowawca – 2a

17.

mgr Edyta Jochymik

edukacja wczesnoszkolna
zajęcia rozwijające
wychowawca – 3a

język polski dla obcokrajowców

18.

mgr Barbara Kaperek

edukacja wczesnoszkolna
zajęcia rozwijające
wychowawca – 3b

pedagog

język polski dla obcokrajowców

19.

mgr Bożena Kobiałka

zajęcia świetlicowe

20.

mgr Magdalena Kocur

edukacja wczesnoszkolna
zajęcia rozwijające
wychowawca – 1b

21.

mgr Monika Kozyra - Ulman

matematyka
informatyka

zajęcia rozwijające - 5b,7a
wychowawca – 5b

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia z uczniem zdolnym

22.

mgr Barbara Krzyszkowska

bibliotekarz

23.

mgr Jadwiga Lenart

zajęcia świetlicowe

24.

mgr Magdalena Miętka

język polski
wychowawca – 4a

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

25.

mgr Zdzisław Mirek

technika

26.

mgr Zyta Oksztul

zajęcia świetlicowe

język polski dla obcokrajowców

27.

mgr Krystyna Oliwa

biologia
chemia

28.

mgr Beata Pawlak

bibliotekarz

29.

mgr Anna Pitak

bibliotekarz

30.

mgr Edyta Ptasińska - Figuła

urlop

31.

mgr Marta Ratyńska

religia

32.

mgr Janina Rokosz

religia

33.

mgr Teresa Salawa - Ogórek

przyroda
geografia
zajęcia rozwijające - 5a, 6b 
wychowawca – 5a

zajęcia świetlicowe

34.

mgr Gabriela Senderska

edukacja wczesnoszkolna
zajęcia rozwijające
wychowawca – 2b

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

35.

mgr Przemysław Senderski

wychowanie fizyczne
wychowawca – 7a

36.

mgr Katarzyna Serwińska

nauczyciel współorganizujący kształcenie
pedagog specjalny

trening umiejętności społecznych

37.

mgr Kinga Stawowy

muzyka

plastyka

38.

mgr Adrianna Świerczyńska-  Hodurek

edukacja wczesnoszkolna

zajęcia rozwijające

wychowawca – 1c

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

39.

mgr Katarzyna Twardosz

matematyka
zajęcia rozwijające - 6a,8a
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
zajęcia z uczniem zdolnym

40.

mgr Monika Wójtowicz

język polski
wychowawca – 6b

język polski dla obcokrajowców

41.

mgr Anita Wygona-Wątor

wychowanie fizyczne
wychowawca – 8a

42.

mgr Jerzy Zduń

fizyka

43.

mgr Sabina Zięba

psycholog

44.

mgr Bożena Kobiałka

zajęcia świetlicowe

45.

lic. Marta Widlak

zajęcia świetlicowe

 

Pracownicy administracji i obsługi

L.p.

Nazwisko i imię

stanowisko

1.

mgr Agata Płatek

specjalista

2.

Katarzyna Michalak

Intendent/pomoc kuchenna

3.

Aneta Guzdek

pomoc kuchenna/ sprzątaczka

4.

Katarzyna Leśniak

kucharka

5.

Edyta Marczewska

pomoc kuchenna

6.

Maria Wojtas

pomoc kuchenna

7.

Bogumiła Jania

sprzątaczka

8.

Agata Jawor

sprzątaczka

9.

Edyta Mleczek

woźna

10.

Jacek Skowronek

konserwator

 

 

Back to top