Nauczyciele uczący w SP nr 1 w roku szkolnym 2019/2020

 

Imię i nazwisko

Przedmiot nauczany

1.

mgr Tadeusz Jarząbek

dyrektor szkoły

język polski

2.

mgr Beata Baczyńska

plastyka

3.

mgr Paweł Biela

informatyka

4.

mgr Mirosława Chmiel

pedagog szkolny

5.

mgr Irena Chwiej

język niemiecki

język angielski

6.

mgr Paulina Cichoń

wychowawca świetlicy

7.

mgr Krzysztof Dziura

język angielski

wychowawca klasy 7b

8.

mgr Marcin Gmyrek

wychowawca świetlicy

9.

mgr Marzena Górka

wychowawca świetlicy

10.

mgr Sylwia Jacek

matematyka

11.

mgr  Bogusław Janas

wychowanie do życia w rodzinie

edukacja dla bezpieczeństwa

wiedza o społeczeństwie

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

12.

mgr Edyta Jochymik

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca klasy 2a

13.

mgr Jadwiga Lenart

historia

14.

mgr Magdalena Miętka

język polski

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

wychowawca klasy 5a

15.

mgr Zdzisław Mirek

technika

16.

mgr Sławomir Mosiężny

doradztwo zawodowe

17.

mgr Oliwa Krystyna

biologia

chemia

wychowawca klasy 6b

18.

mgr Magdalena Orawin

muzyka

19.

mgr Anna Pitak

bibliotekarz

20.

mgr Edyta Ptasińska-Figuła

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca klasy 1a

21.

mgr Teresa Salawa-Ogórek

przyroda

geografia

wychowawca klasy 2a

22.

mgr Gabriela Senderska

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca klasy 1b

23.

mgr Przemysław Senderski

wychowanie fizyczne

24.

mgr Dorota Święch

religia

25.

mgr Katarzyna Twardosz

matematyka

wychowawca klasy 7a

26.

mgr Danuta Wnuk

zajęcia rewalidacyjne

27.

mgr Anita Wygona-Wątor

wychowanie fizyczne

wychowawca klasy 4a

28.

mgr Jerzy Zduń

fizyka

 

Pracownicy administracji i obsługi

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Agata Płatek

2.

Katarzyna Michalak

3.

Danuta Dziewierska

4.

Aneta Guzdek

5.

Bogumiła Jania

6.

Katarzyna Leśniak

7.

Bogumiła Nosal

8.

Jacek Skowronek

9.

Anna Tryczyńska

10.

Grażyna Wilk

11.

Maria Ziembla

Back to top