zywa lekcja biologiiWe wtorek 22 czerwca klasa 7b wraz z klasą 6a, naszymi wychowawczyniami (p. Krystyną Oliwą, p. Magdaleną Miętką) oraz opiekunami (p. Katarzyną Twardosz, p. Krzysztofem Dziurą) wyjechała na wycieczkę do Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego. Była to dla nas „żywa lekcja biologii”, której tematem był „Przegląd i znaczenie ssaków”.

bochnia 2a 2bZABYTKOWA KOPALNIA SOLI W BOCHNI to najstarsza na ziemiach polskich kopalnia, w której rozpoczęto wydobycie soli kamiennej. Jej początki sięgają 1248 r.

 

14 czerwca 2021 r. uczniowie klasy II a i II b wraz z opiekunami – Panią Edytą Ptasińską-Figuła, Panią Marzeną Górką, Panią Anną Michalik oraz Panią Iwoną Zachariasz zwiedzili najstarszą w Polsce Kopalnię Soli w Bochni, która po prawie ośmiu wiekach wydobywania kruszcu, wygląda dziś jak podziemne miasto.

kartka z kalendarzaTym razem historia dzieje się wokół nas. Dokładnie 81 lat temu 23 czerwca 1940 roku w Myślenicach miało miejsce wydarzenie, które zostało nazwane i zapamiętane we współczesnej nauce jako ,,Czarna niedziela w Myślenicach’’.

wolontariatPod tą nazwą w miesiącu maju została przeprowadzona w naszej szkole akcja charytatywna z okazji Dnia Matki. Jej celem była zbiórka słodyczy, które miały być przekazane do SPZOZ w Myślenicach, Szpitala Onkologicznego w Krakowie i podopiecznych Domu Samotnej Matki w Krakowie.

 

roztoczeUczniowie klas 8a i 8b, 17 i 18 czerwca 2021r. razem z wychowawcami Panią Katarzyną Twardosz i Panem Krzysztofem Dziurą oraz nauczycielami Panią Ireną Chwiej i Panem Jerzym Zduniem pojechali na dwudniową wycieczkę w malowniczy region Polski - Roztocze.

koniec roku

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2020/2021 w SP nr 1 w Myślenicach:

go jump01Koniec roku to okazja do wycieczek i integracji uczniów. A najlepiej integruje... sport!

W poniedziałek 14 czerwca klasa 4a pod opieką wychowawcy, Przemysława Senderskiego, wybrała się na wycieczkę do Go Jump w Krakowie. Klasa jest nieliczna, ale jak się rozbiegli po sali z atrakcjami to wydawało się, że jest ich ze trzy razy więcej. Trampoliny, zjeżdżalnie, rampy, huśtawki, tyrolka, park linowy – dały radę zmęczyć nawet najwytrwalszych sportowców.

dzien dziecka 5aDnia 1 czerwca 2021 r. o godzinie 8:30 pod opieką wychowawczyni Pani Anity Wygony-Wątor i Pani Wicedyrektor Mirosławy Chmiel klasa 5a wyruszyła na wycieczkę na zbocze góry Ukleiny.

egz ósmoklasistyDyrektor szkoły informuje, że w dniach 25, 26 i 27 maja 2021r. przeprowadzone zostaną egzaminy ósmoklasistów w godzinach od 9:00 do 12:30.

 

W związku z tym zgodnie z Rozporządzeniem MEN  i wytycznymi CKE, MEN i GIS dotyczących  organizowania i przeprowadzania egzaminów w tych dniach nie odbywają się żadne zajęcia dydaktyczne ani wychowawczo-opiekuńcze w szkole.

 

Wytyczne dostępne są pod tym linkiem.

ogloszenie1.W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty(…) i przejściem uczniów klas 4-8 z dniem 17.05.2021r. z nauczania w trybie zdalnym na hybrydowy informuję, że uczniowie uczą się według następującego harmonogramu:

 

ogloszenieNa podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. oraz §18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach /Dz. U. z 2020 r. poz. 1604 z dnia 17.09.2020 r. z późniejszymi zmianami/

Back to top