Karta zastępstw – 10 marca 2020 r. (wtorek)

Nauczyciele mający zastępstwa za nauczycieli nieobecnych pełnią za nich dyżur!

SP1:

  • Mgr Marzena Górka
  • Mgr Anita Wygona – Wątor

 

Lekcja

Klasa

Informacja o zastępstwie

Wolne sale

1, 2

6 a, b dziewcząt

Mgr Marcin Gmyrek – zastępstwo SP1

– zajęcia wf

 

3, 4

4a

Mgr Przemysław Senderski – zastępstwo SP1– zajęcia wf

 

Od godz. 1300

Do godz. 1400

Mgr Edyta Ptasińska – Figuła – świetlica - zastępstwo SP1

 

 

Back to top