Zajęcia dodatkowe realizowane w SP nr 1 w roku szkolnym 2019/2020:

Zajęcia rozwijające:

Lp.

przedmiot

klasa

termin realizacji

Nauczyciel prowadzący

1.

Zainteresowania polonistyczne

1a

środa 1210 – 1255

Ptasińska-Figuła Edyta

2.

Piękne czytanie i pisanie

1b

wtorek 1210 – 1255

Senderska Gabriela

3.

Czytanie ze zrozumieniem

2a

wtorek 1210 – 1255

Jochymik Edyta

4.

Matematyka

4a

czwartek 1250 - 1335

Twardosz Katarzyna

5.

Biologia

5a

piątek 1145 - 1230

Oliwa Krystyna

6.

Geografia

6a

poniedziałek 1345 - 1430

Salawa-Ogórek Teresa

7.

Matematyka

6b

poniedziałek 1345 - 1430

Jacek Sylwia

8.

Matematyka

7a

piątek 1145 - 1230

Twardosz Katarzyna

9.

Biologia

7b

czwartek 1345 - 1430

Oliwa Krystyna


Koła zainteresowań sportowych:

Lp.

Nazwa koła

klasa

termin realizacji

Nazwisko i imię prowadzącego

1.

Koło strzeleckie

4-7

wtorek 1345-1525

czwartek 1305 - 1430

Kaźnica Wojciech

2.

SKS

1b i 2a

piątek 815 - 900

Senderski Przemysław

3.

SKS

wszystkie (chłopcy)

piątek 1440 - 1545

Senderski Przemysław

3.

SKS

wszystkie (dziewczęta)

środa 1440 - 1600

Wygona-Wątor Anita

 

Back to top