Szkoła Podstawowa nr 1
Previous Next
1 2 3 4

Najważniejsze informacje

INFORMACJA O ROKU SZKOLNYM 2020/21 - KLIKNIJ TUTAJ.

PROCEDURY ZWIĄZANE Z COVID-19 - KLIKNIJ TUTAJ.

Klauzula Rodo w czasie nauki zdalnej - KLIKNIJ TUTAJ.

Projekt "Zdalna szkoła" - kliknij tutaj.

Dokument o nauczaniu zdalnym w naszej szkole - kliknij tutaj.

Harmonogram zakończenia II półrocza:

 

Lp.

Data

działanie

Uwagi

1.

od 01.06.2020r.

Konsultacje dla uczniów

 

wg harmonogramu

2.

 

Dni dyrektorskie

12.06.2020r.

(piątek)

16.06.2020r, 17.06.2020r., 18.06.2020r.

(wtorek, środa, czwartek )

Egzaminy ósmoklasisty

nie ma zajęć dydaktycznych tylko opiekuńczo-wychowawcze

nie ma zajęć dydaktycznych tylko opiekuńczo-wychowawcze

3.

do 15.05.2020r.

Przekazanie pisemnej informacji do rodziców/ opiekunów prawnych   o przewidywanych ocenach niedostatecznych

 

4.

do 08.06.2020r.

Przekazanie pisemnej informacji do rodziców/ opiekunów prawnych  o przewidywanych rocznych ocenach

 

5.

10.06.2020r.

godz. 1200

Zespół wychowawców

 

6.

10.06.2020r.

godz. 1200

Zakończenie klasyfikacji uczniów - wystawienie ocen

 

7.

19.06.2020r.

godz. 1100

Posiedzenie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej

rok szkolny 2019/2020

 
 

25.06.2020r.

Rozdanie nagród

 

8.

26.06.2020r.

Zakończenie roku szkolnego

 

9.

29.06.2020r.

godz. 1000

Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2019/2020

 
Zadzwoń do nas
12 272 13 38
sp1myslenice@interia.pl
Jana Sobieskiego 1, Myślenice

Back to top