czytelnictwo rozwojMiło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Myślenicach w bieżącym roku będzie realizowała Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

 

 

Umowa na przekazanie dotacji celowej została podpisana w dniu 5 czerwca 2024 roku przez Wojewodę Małopolskiego Krzysztofa Klęczara oraz Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetkę. Planowany jest głównie: zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz realizacja działań promujących czytelnictwo, w szczególności zakup nagród książkowych dla uczestników konkursów i wyposażenie biblioteki szkolnej w ramach NPRCz. 2.0.

 

Całkowity koszt realizacji zadania opiewa na kwotę: 15 000,00 zł. Wnioskowana kwota wsparcia finansowego wynosi: 15 000,00zł. Wkład własny Gminy Myślenice to kwota: 3 000,00 zł.

 

Zadanie jest finansowane ze środków publicznych otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

 

czytelnictwo

 

Back to top