radarodzicowW dniu 30.09.2019r. odbyło się II zebranie Szkolnej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Myślenicach.

W spotkaniu wzięło udział 19 osób.

Celem spotkania było:

 

- uchwalenie regulaminu Rady Rodziców,

- zapoznanie z wykazem świadczeń gwarantowanych pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania,

- zapoznanie z ofertami ubezpieczycieli dotyczącymi ubezpieczenia uczniów NNW w roku szkolnym 2019/2020 oraz wybór jednej oferty, celem objęcia takim ubezpieczeniem chętnych uczniów

- wybór przedstawiciela z ramienia rodziców do zawarcia polisy w imieniu ubezpieczających

- zaopiniowanie programu wychowawczo-profilaktycznego do realizacji w szkole

- zaopiniowanie najbliższego dnia wolnego 14 października 2019

W trakcie spotkania jednomyślnie wybrano ofertę na ubezpieczenie w TU Compensa, wysokość składki od ucznia 37 zł, przedstawiciel do kontaktu w celu zawarcia polisy P. Anna Błażej. Zatwierdzono w drodze uchwały Regulamin Rady Rodziców oraz jednomyślnie, pozytywnie, bez uwag zaopiniowano propozycję  Programu Wychowawczo-Profilaktycznego do realizacji w szkole, zaproponowany przez Dyrekcję.

Zapoznano wszystkich uczestników spotkania z wykazem świadczeń gwarantowanych przez pielęgniarkę w środowisku szkolnym, omówiono zasady zgłaszania sprzeciwu wobec objęcia opieką pielęgniarską. Pozytywnie , jednomyślnie zaopiniowano ustalenie najbliższego dnia wolnego -14 października 2019r.

Osoba do kontaktu w sprawach ubezpieczenia uczniów w Compensa - P. Anna Błażej tel.kontakt 668 467 177. 

Back to top