radarodzicowW dniu 18.09.2019r. odbyło się zebranie Szkolnej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Myślenicach.

W spotkaniu wzięli udział: mgr Tadeusz Jarząbek - dyrektor oraz członkowie rad klasowych klas 1a, 1b, 2a, 4a, 5a, 6a, 6b, 7a, 7b w liczbie 24osób. Każda klasa posiadała przynamniej jednego reprezentanta.

 

Celem spotkania było:

- przedstawienie planu pracy szkoły i działań wspólnych z radą rodziców na najbliższe miesiące,

- wybór  Zarządu Szkolnej Rady Rodziców.

Szkolna Rada Rodziców dokonała jednogłośnie wyboru Prezydium Rady Rodziców przy SP1 w Myślenicach, w wyborach jawnych, poprzez propozycję rodziców obecnych na spotkaniu.

Wybrano Radę Rodziców w składzie:

- Urszulę Małota-Olesek - przewodniczącą

- Beatę Motyka – z-cę przewodniczącej

- Jolantę Serafin – skarbnika

- Żannę Ulman – sekretarza

- Marcina Słomkę – członka komisji rewizyjnej

- Jakuba Kutrzebę – członka komisji rewizyjnej.

 

Szkolna Rada Rodziców jednomyślnie podjęła decyzję o wysokości składki dobrowolnej na fundusz Rady Rodziców w wysokości:

- 60 zł na pierwsze dziecko,

- 30 zł na drugie dziecko,

- zwolnienie z opłat od trzeciego dziecka i każdego kolejnego uczęszczającego do Szkoły Podstawowej nr 1 .

Back to top