Gmina Myślenice otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

 

Celem projektu był zakup laptopów dla 19 szkół podstawowych z przeznaczeniem dla uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) w związku z organizacją zdalnego nauczania, a jeden z nich trafił do naszej szkoły.

zdalna 1

 

zdalna 2

 

zdalna 3

 

zdalna 4

 

zdalna 5

Back to top