PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Lp.

Nazwa projektu/programu

klasa

Nauczyciel prowadzący

Opis - cele

1.      

Warsztaty „Woda w przyrodzie”

4a

Krystyna Oliwa

Teresa Salawa-Ogórek

Tematem przewodnim warsztatów była otaczająca nas woda, jej rola i właściwości, dostępne zasoby, konieczność ochrony wód oraz racjonalna gospodarka wodno-ściekowa.

Uczestnicy warsztatów mieli okazję dowiedzieć się jak cennym zasobem w środowisku jest woda, jaką spełnia rolę oraz jaką drogę i jakie procesy musi przejść, zanim pojawi się w kranie.

2.      

 „Segregacja za jeden grosik”

wszystkie

Krystyna Oliwa

Akcja ma na celu edukację ekologiczną uczniów z zakresu gospodarki odpadami.

3.      

Projekt „Jeżdżę z Głową”

chętni uczniowie

Anita Wygona-Wątor

Projekt ma na celu przede wszystkim nabycie przez najmłodszych umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach lub snowboardzie, wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z tras i stoków narciarskich oraz nabycia nawyku jazdy w kasku, jak i poprawę kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów małopolskich szkół podstawowych.

4.      

Program profilaktyczny "Znajdź właściwe rozwiązanie - nie pal"

wszystkie

Mirosława Chmiel + wychowawcy klas

Program mający na celu uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do niepalenia.

5.      

Program profilaktyczny "Znajdź właściwe rozwiązanie – nie bierz"

wszystkie

Mirosława Chmiel + wychowawcy klas

Program mający na celu kształtowanie postaw wobec negatywnego wpływu środków psychoaktywnych na organizm człowieka.

6.      

Program profilaktyczny "Znajdź właściwe rozwiązanie - nie pij"

wszystkie

Mirosława Chmiel + wychowawcy klas

Program mający na celu uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do abstynencji.

Program mający na celu kształtowanie postaw wobec negatywnego wpływu alkoholu na organizm człowieka.

7.      

Umiem Pływać

2a

Edyta Jochymik

Pozalekcyjnych zajęć sportowych z zakresu nauki pływania pn. "Umiem pływać" to program powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego.


PROJEKTY FILMOWE

Lp.

Nazwa projektu

klasa

Nauczyciel prowadzący

Opis - cele

1.      

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

1a

1b

2a

5a

Anna Pitak

Program Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to siedem comiesięcznych projekcji filmowych dla uczniów, odbywających się od października 2019 do kwietnia 2010. Realizowany jest w ramach cykli tematycznych, dostosowanych do poszczególnych etapów edukacyjnych. Każdy pokaz poprzedza prelekcja multimedialna wprowadzająca uczestników w tematy podejmowane w danym filmie. Cały program NHEF jest zgodny z podstawą programową MEN oraz nakierowany na oddziaływanie wychowawcze. Ma na celu kształtowanie wielu kompetencji młodych ludzi, od poznawczych i emocjonalnych po społeczne i interpersonalne. Odbiór filmów na pogłębiać wrażliwość, empatię i zdolność do refleksji i samodzielnych osądów.

2.      

Filmowe sekrety

1a

1b

2a

Anna Pitak

Uczniowie otrzymują odpowiedź na pytania: czym są kino i film? kto i co kryje się za obrazem i dźwiękiem, który towarzyszy nam w czasie seansu? Dzieci dowiadują się jak powstają animacje, czy trudno być aktorem, co to jest rekwizyt i czy w każdym filmie potrzebne są słowa.

3.      

Świat filmu

5a

Anna Pitak

Cykl „Świat filmu” umiejętnie łączy zagadnienia związane z historią tego medium z wiedzą o jego formie. Przedstawia

najważniejsze elementy dzieła filmowego, które razem potrafią z niesamowitą siłą zawładnąć widzem, jego emocjami i przeżyciami. Uczestniczący w projekcjach uczniowie nabywają wprawy w analizowaniu tekstów kultury, co przyda im się na kolejnych etapach edukacji

polonistycznej i estetycznej.


PROJEKTY CZYTELNICZE

Lp.

Nazwa projektu

klasa

Nauczyciel prowadzący

Opis - cele

1.      

Książka przewodnikiem na ziemi

1a

1b

2a

Anna Pitak

Edyta Ptasińska-Figuła

Gabriela Senderska

Edyta Jochymik

Projekt realizowany przez Miejską Bibliotekę Pub klas 1 liczną
im. ks. J. Kruczka w Myślenicach. W ramach projektu uczniowie 1a, 1b i 2a uczestniczyli w zajęciach czytelniczo-animacyjne w MBP w Myślenicach, otrzymali zestaw książek do codziennego głośnego czytania przez nauczyciela.

Nauczyciele zobowiązani są do wzięcia udziału w przynajmniej jednym szkoleniu odbywającym się w MBP w Myślenicach dla nauczycieli i wychowawców oraz będą zapraszani wraz z wychowankami na spotkania autorskie z pisarzami i ilustratorami książek dla dzieci organizowanymi przez MBP w Myślenicach.

Celem projektu jest zachęcanie nauczycieli do codziennego czytania uczniom i wychowankom poprzez:

1.   Rozwijanie w dzieciach cech i umiejętności związanych
z regularnym czytaniem, m.in. koncentracji, słuchania ze zrozumieniem, poprawnego wysławiania się, podejmowania twórczych i kreatywnych działań.

2.   Zachęcanie dzieci do nauki samodzielnego czytania.

3.   Rozbudzanie czytelniczych pasji poprzez promowanie wartościowej i atrakcyjnej dla młodych czytelników literatury – zwłaszcza współczesnych polskich autorów.

4.   Przeciwdziałanie uzależnieniom (zwłaszcza od Internetu) poprzez ukazywanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu.

5.   Promocja Biblioteki.

Back to top