baner6
IMG_8819
baner8
baner7
baner5
IMG_5673
Previous Next
1 2 3 4 5 6 7 8
 dziennik elektroniczny  plan lekcji  zastępstwa

OD 26.02.2024 r. OBOWIĄZUJE NOWY PLAN LEKCJI! SZCZEGÓŁY W ZAKŁADACE PLAN LEKCJI.

REKRUTACJA 2024/2025 - KLIKNIJ TUTAJ.

rekrutacja24ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MYŚLENICE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MYŚLENICE

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

1. Rodziców/opiekunów prawnych dziecka 7 letniego (urodzonego w 2016r.) zapraszamy do zapisu do klasy I szkoły podstawowej.

Dzieci 6 letnie (urodzone w 2017 r.) zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

2. Do klasy I szkoły podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez Gminę Myślenice przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej w terminie od 14 lutego 2023 r. do 15 marca 2023 r. na podstawie zgłoszenia rodzica/opiekuna prawnego – obwody szkół podstawowych określone zostały w Uchwale Nr 351/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Myślenice. Oferta edukacyjna Gminy Myślenice obejmuje 12 szkół podstawowych samodzielnych i 6 szkół podstawowych w zespołach.

 

3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęte do klasy I na wniosek rodzica, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami i potrwa w terminie od 16 marca 2023 r. do 23 marca 2023 r.

 

Kryteria rekrutacji oraz dokumenty je potwierdzające określa Uchwała Nr 163/XXI/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Kryteria rekrutacji oraz dokumenty je potwierdzające określa Uchwała Nr 163/XXI/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

We wszystkich szkołach na terenie Miasta i Gminy Myślenice zostaną utworzone I klasy ogólnodostępne, dodatkowo:

- w Szkole Podstawowej Nr 3 w Myślenicach przy ul. S. Pardyaka 26, w przypadku odpowiedniej ilości kandydatów, zostanie utworzona klasa I i IV - oddziały sportowe oraz klasa I - oddział integracyjny,

- w Szkole Podstawowej w Trzemeśni, Trzemeśnia 250, w przypadku odpowiedniej ilości kandydatów, zostanie utworzona klasa I - oddział integracyjny.

Rodziców/opiekunów prawnych dzieci posiadających orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej zapraszamy do wyznaczonych powyżej szkół podstawowych prowadzących oddziały integracyjne.

 

4. Terminarz rekrutacji określa Zarządzenie nr 6/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz klas I i IV oddziałów sportowych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Myślenicach.

 

5. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W SPRAWIE REKRUTACJI UDZIELA DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

 

W związku z powyższym od dnia 14 lutego do 15 marca 2023 r. rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły proszeni są o złożenie pisemnej deklaracji zgłoszenia dziecka do klasy I w sekretariacie szkoły ul. Jana Sobieskiego 1 w godzinach pracy sekretariatu szkoły.

W skład obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 w Myślenicach wchodzą następujące ulice:

Myślenice: Rajmunda Bergela, Ogrodowa, Niepodległości, Władysława Jagiełły, Adama Mickiewicza, Ks. Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki, Jana Kilińskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Józefa Bema, Rynek, Mikołaja Reja, Marii Konopnickiej, Mikołaja Klakurki, Piotra Skargi, Królowej Jadwigi, Andrzeja Średniawskiego do nr 74 włącznie, Henryka Jordana, Henryka Sienkiewicza do Cmentarza Komunalnego, Romualda Traugutta, Józefa Fijałkowskiego, Jana Sobieskiego, Tarnówka, Henryka Dąbrowskiego, Karola Kniaziewicza, Władysława Sikorskiego, Józefa Wybickiego, Legionów.

 

Rodzice dzieci spoza obwodu szkoły proszeni są o składanie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami w terminie od dnia 16 marca do 23 marca 2023r. w sekretariacie szkoły ul. Jana Sobieskiego 1 w godzinach pracy sekretariatu szkoły.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Karta przyjęcia dziecka z obwodu szkoły - kliknij tutaj.

Karta przyjęcia dziecka spoza z obwodu szkoły - kliknij tutaj.

Harmonogram rekrutacji i zarządzenie P. Burmistrza - kliknij tutaj.

Kryteria naboru - kliknij tutaj.

Zasady rekrutacji - kliknij tutaj.

Plan sieci szkół - kliknij tutaj.

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE O REKRUTACJI 2020/2021 - KLIKNIJ TUTAJ.

Zadzwoń do nas
12 272 13 38
sp1@myslenice.pl
Jana Sobieskiego 1, Myślenice

Back to top