baner6
IMG_8819
baner8
baner7
baner5
IMG_5673
Previous Next
1 2 3 4 5 6 7 8

Najważniejsze informacje

PROCEDURY OD 1 WRZEŚNIA 2020/21 - KLIKNIJ TUTAJ.

PROCEDURY ZWIĄZANE Z COVID-19 - KLIKNIJ TUTAJ.

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice informuję, że obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2020/2021 objęte są:

  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do klas I na rok szkolny 2020/2021

                                Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 2 marca do 13 marca 2020r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych spoza obwodu.

do 3 kwietnia 2020r.

3.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 10 kwietnia 2020r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

5 czerwca 2020r.

 

Procedura odwoławcza

8 czerwca do 31 sierpnia 2020r.

5.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list uczniów przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

6.

W terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia ucznia.

7.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

Do klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

Obwód szkoły obejmuje ulice: Rajmunda Bergela, Ogrodowa, Niepodległości, Władysława Jagiełły, Adama Mickiewicza, Ks. Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki, Niepodległości, Ogrodowa, Jana Kilińskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Józefa Bema, Rynek, Mikołaja Reja, Marii Konopnickiej, Mikołaja Klakurki, Piotra Skargi, Królowej Jadwigi, Andrzeja Średniawskiego do nr 74 włącznie, Henryka Jordana, Henryka Sienkiewicza do Cmentarza Komunalnego, Romualda Traugutta, Józefa Fijałkowskiego, Jana Sobieskiego, Tarnówka, Henryka Dąbrowskiego, Karola Kniaziewicza, Władysława Sikorskiego, Józefa Wybickiego, Legionów.

 

Dokumentacja

W sekretariacie szkoły należy złożyć następujące dokumenty:

Uczniowie z obwodu szkoły:

Lp.

Dokumentacja

1.

Karta zgłoszenia dziecka

2.

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do I klasy szkoły podstawowej

3.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

4.

Oświadczenie w sprawie uczęszczania dziecka na religię/etykę

5.

Potwierdzenie odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego

 

Uczniowie spoza obwodu:

Lp.

Dokumentacja

1.

Karta zgłoszenia dziecka

2.

Oświadczenia dot. kryteriów , które spełnia kandydat spoza obwodu szkoły

3.

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do I klasy szkoły podstawowej

4.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

5.

Oświadczenie w sprawie uczęszczania dziecka na religię/etykę

6.

Potwierdzenie odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego

7.

Akt urodzenia dziecka (do wglądu)


DOKUMENTY DO POBRANIA (PLIK WORD):

Karta przyjęcia dziecka z obwodu szkoły - kliknij tutaj.

Karta przyjęcia dziecka spoza z obwodu szkoły - kliknij tutaj.

Potwierdzenie woli zapisu - kliknij tutaj.

Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na religię - kliknij tutaj.

Oswiadczenie rodziców dzieci spoza obwodu - kliknij tutaj.

 

Zadzwoń do nas
12 272 13 38
sp1myslenice@interia.pl
Jana Sobieskiego 1, Myślenice

Back to top