owady przekazanie 03W najbliższym otoczeniu człowieka roi się od różnego rodzaju niewielkich stworzeń, których znaczną grupę stanowią owady. Jedne są sprzymierzeńcami człowieka, inne przeszkadzają nam w codziennym funkcjonowaniu. Ale na pewno każdy owad pełni w przyrodzie niezwykle ważne funkcje.

 

Wiele osób każdego owada traktuje jako wroga, którego należy zniszczyć. Używane są do tego chemikalia oraz inne, bardziej lub mniej wymyślne metody uśmiercania. Ginie w ten sposób wiele owadów chronionych, pożytecznych, ale też nieszkodliwych, które żyją w otoczeniu człowieka nie powodując szkód. Grupa pasjonatów przyrody postanowiła trochę „odczarować” ten tajemniczy świat.

 

Pod koniec wakacji w Myślenicach zostało zorganizowane szkolenie p.t. „Mikroświat – w świecie owadów”, w których uczestniczyła dwójka naszych uczniów. Szkolenie miało na celu poszerzenie wiedzy na temat tej niezwykle ciekawej grupy zwierząt. Bliższe przyglądnięcie się owadom ma na celu generowanie postaw proekologicznych, wzbudzanie zainteresowania polską przyrodą oraz przeciwdziałanie zespołowi deficytu natury – coraz bardziej zauważalnego problemu wśród dzieci i młodzieży. Zajęcia poprowadziła entomolog dr Anna Zubek z Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ w Krakowie. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Team Ingarden Education, dzięki wsparciu Fundacji BIS i sfinansowane z Programu MOWES.

 

W czasie szkolenia powstała kolekcja najbardziej popularnych w naszych okolicach owadów. Gablota została przekazana do pracowni biologicznej w naszej szkole, na ręce pani Krystyny Oliwy. Będzie służyła uczniom SP1 jako materiał edukacyjny na lekcjach biologii i przyrody. A w przyszłości może takie warsztaty zostaną zorganizowane w naszej szkole?

 

Dziękujemy! :)

 

Link do strony Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ: https://cep.uj.edu.pl/

 

owady_przekazanie_05
mikroświat
Mikroświat_wydarzenie
owady_przekazanie_01
owady_przekazanie_02
owady_przekazanie_03
owady_przekazanie_04

Back to top