Zapraszamy do udziału w konkursie matematycznym „2xM czyli MISTRZ MATEMATYKI”. Więcej informacji znajduje się poniżej oraz u P. Katarzyny Twardosz.

SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY „2xM czyli MISTRZ MATEMATYKI”

 DLA UCZNIÓW KLAS IV - VII

Zapraszamy do udziału w XV Powiatowym Konkursie Ekologicznym.

Konkurs przebiegać będzie w trzech kategoriach:

  • test konkursowy – test wyboru, składający się z 30 pytań – dla uczniów klas VII
  • prezentacja multimedialna – konkurs prac indywidualnych w formie elektronicznej 
  • album – konkurs prac indywidualnych w formie albumu ze zdjęciami

Regulamin konkursu dla szkół podstawowych „Woda w przyrodzie i w życiu człowieka”

Organizatorem konkursu jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach.

l. Cele konkursu:

a) Promocja wody jako nieodłącznego składnika życia ludzkiego.

b) Uświadomienie, jak wielką rolę odgrywa woda w środowisku naturalnym i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

c) Promocja zakładu.

Back to top