boze narodzenie niemcySerdecznie zapraszamy uczniów klas siódmych i ósmych do udziału w konkursie na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową z życzeniami w języku niemiecki. Szczegóły w regulaminie poniżej.

 

 

 

 

Regulamin konkursu

„Kartka bożonarodzeniowa z życzeniami w języku niemieckim”

rok szkolny 2020/2021

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Myślenicach

 

Regulamin określa: cel konkursu, tematykę, czas trwania, warunki uczestnictwa w konkursie, kryteria oraz sposób oceny prac i formy ogłaszania wyników.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Myślenicach.

 

1. Celem konkursu jest:

 • Doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się językiem niemieckim.
 • Wykorzystanie i rozwijanie potencjału artystycznego uczniów oraz ich umiejętności językowych.
 • Popularyzowanie tradycji świątecznych krajów niemieckiego obszaru językowego.
 • Rozwijanie zdolności plastycznych młodzieży oraz uczenie zdrowej rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

 

2. Tematyka konkursu:

„Kartka bożonarodzeniowa z życzeniami w języku niemieckim”

 

3. Czas trwania konkursu:

09.12.2021 r. – 03.01.2022 r.

 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez ucznia pracy spełniającej

kryteria określone w regulaminie konkursu w terminie do 03.01.2022 r.

 

5. Praca powinna spełniać następujące kryteria:

 • Kartka powinna nawiązywać tematycznie do symboli związanych ze świętami Bożego Narodzenia oraz zawierać życzenia w języku niemieckim.
 • Uczniowie powinni przygotować kartki w formacie A4 lub A5
 • Kartki bez treści w języku niemieckim nie będą brały udziału w konkursie.
 • Ocenie będzie podlegała poprawność językowa oraz oryginalność i estetyka wykonania.
 • Podpisane kartki ( imię, nazwisko, klasa) należy przekazać do piątku 03.01.2022r. do sekretariatu szkoły lub do wychowawcy klasy ( z prośbą o przekazanie pani Edycie Baranek).
 • Praca powinna zostać wykonana ręcznie, samodzielnie przez jednego autora.
 • Powyższe punkty stanowią również kryteria oceny pracy.

 

Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Ogłoszenie wyników: 10.01.2022 r. na stronie internetowej szkoły.

 

Organizator konkursu: mgr Edyta Baranek

Back to top