informacjaDyrektor Szkoły informuje, że wszystkie dzieci, które złożyły podania zostały przyjęte do klasy I w roku szkolnym 2021/2022. Listy uczniów zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w szkole.

Zebranie dla Rodziców uczniów przyjętych do klasy I w roku szkolnym 2021/2022,  odbędzie się 28 czerwca (poniedziałek) o godzinie 18.00 w auli szkolnej.

Back to top