wodaUczniowie klasy IV B w dniu 6 października brali udział w trzeciej edycji warsztatów ekologicznych pod hasłem „Woda w przyrodzie” organizowanych przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach. Tematem przewodnim warsztatów była otaczająca nas woda jej rola i właściwości, dostępne zasoby, konieczność ochrony wód oraz racjonalna gospodarka wodno-ściekowa. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się jak cennym zasobem w środowisku jest woda, jaką spełnia rolę oraz jaką drogę i jakie procesy musi przejść, zanim pojawi się w kranie.

 

W pierwszej części zajęć obejrzeliśmy film, który przedstawił nam dokładne informacje na temat czystej wody. W drugiej części uczniowie zostali podzieleni na małe grupki, w których każda drużyna dostała różnokolorowe koszulki promujące bycie ekologicznym człowiekiem. Następnie w grupach rozwiązywali razem krzyżówki z hasłami dotyczącymi wodociągów, układali puzzle, odpowiadali na pytania dotyczące atmosfery i ekologii. Z wielkim entuzjazmem każdy zgłaszał się, gdy Pani Izabela zadawała pytania. Dla dzieci przewidziane były nagrody, między innymi puzzle. Rywalizacja do końca była wyrównana, ale w końcowym etapie zwyciężyła grupa w składzie: Danuta Maślak, Małgorzata Dobosz i Aniela Mądra. Każdy uczestnik zajęć otrzymał drobny upominek, a grupa uczniów, która wygrała rywalizację puzzle.

 

Z warsztatów uczniowie wrócili z licznymi wrażeniami i dodatkową wiedzą na temat wody i jej znaczenia w przyrodzie.

 

Teresa Salawa-Ogórek

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10Back to top