sportowe talentyWiosną pierwsze obowiązkowe testy sprawnościowe dla uczniów!

 

Z początkiem marca w naszej szkole realizowany będzie program „SPORTOWE TALENTY”, rekomendowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Program ten na stałe od roku szkolnego 2023/2024 wpisał się w podstawę programową wychowania fizycznego.

 

Od marca do kwietnia w ramach lekcji wychowania fizycznego pierwszy raz przeprowadzone zostaną obowiązkowe testy sprawnościowe dla uczniów klas IV-VIII.

 

Głównym założeniem programu jest uzyskanie kompleksowej diagnozy kondycji fizycznej dzieci i młodzieży. Odkrywanie wśród uczniów sportowych talentów, zachęcanie ich do podejmowania różnorodnej aktywności fizycznej.

 

Uczniowie będą wykonywać testy sprawnościowe, których wyniki zostaną zamieszczone w elektronicznym systemie, gdzie powstanie baza danych. Dzięki tym informacjom uzdolnione dzieci będą mogły szybko trafiać do specjalistów i zyskać szanse na dalszy rozwój umiejętności sportowych. Program ma wymiar prozdrowotny. Dzięki niemu po raz pierwszy w historii powstanie kompleksowa diagnoza kondycji fizycznej dzieci i młodzieży.

 

Wśród czterech testów, które będą przeprowadzane wśród uczniów znalazły się skok w dal z miejsca - mierzący skoczność i siłę. Beep test, czyli 20-metrowy bieg wahadłowy służący pomiarowi zdolności wytrzymałościowych. Trzecim testem jest bieg wahadłowy 10 x 5 m, badający zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjne ucznia. Sprawdzian kończy się popularną „deską”, znaną również jako plank, wskazująca na zdolności siłowo-wytrzymałościowe. Docelowo zanonimizowane wyniki testów będą udostępniane związkom i klubom sportowym, które - za pośrednictwem szkoły - będą mogły kontaktować się z rodzicami, aby zaproponować dalszy sportowy rozwój dziecka.

 

Wyniki przeprowadzanych testów sprawnościowych nie będą mieć wpływu na ocenę ucznia z przedmiotu wychowanie fizyczne.

 

Szczegóły programu - pod tym linkiem.

 

Back to top