sad rejenowyDnia 5 lutego uczniowie klasy VIIIa pod opieką wychowawczyni Anity Wygony-Wątor odwiedzili Sąd Rejonowy w Myślenicach w ramach programu doradztwa zawodowego. Podczas wizyty mieli okazję zgłębić tajniki pracy w sądzie oraz poznać osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie instytucji.

 

 

Po przybyciu na miejsce zostali serdecznie przywitani przez pracowników sądu, którzy z ogromnym zaangażowaniem opowiadali o codziennej pracy oraz strukturze instytucji. Dowiedzieli się, że sąd rejonowy jest podstawowym ogniwem polskiego systemu sądownictwa, zajmującym się rozpoznawaniem spraw z zakresu prawa cywilnego, karnego oraz rodzinnego.

 

Podczas wizyty w sądzie uczniowie słuchali informacji przekazywanych przez panią Małgorzatę Święch, która również pełni funkcję prezesa sądu w naszym mieście. Spotkanie odbywało się w jednej z sal rozpraw, gdzie odczuwało się dostojeństwo tego miejsca. Pani sędzia ubrana była w togę sędziowską oraz przewieszony ciężki łańcuch z orłem na piersiach. Uczniowie dowiedzieli się jakie zawody wykonywane są w tej instytucji oprócz sędziów, adwokatów, prokuratorów. Należą do nich również urzędnicy sądowi, pracownicy administracyjni oraz tłumacze przysięgli. Każda z tych osób pełni kluczową rolę w zapewnieniu sprawiedliwości oraz prawidłowego funkcjonowania sądu.

 

Sędziowie, jako główne postacie sądowe, odpowiadają za rozpatrywanie spraw, wydawanie wyroków oraz zapewnienie przestrzegania prawa, są to osoby o wysokich kwalifikacjach prawniczych, które podejmują trudne decyzje, mając na uwadze zasady sprawiedliwości i równości wobec prawa.

 

Urzędnicy sądowi pełnią kluczową rolę w administracyjnym funkcjonowaniu sądu, zajmując się obsługą biurową, prowadzeniem akt sądowych oraz udzielaniem informacji dla stron postępowań. Ich praca przyczynia się do płynnego przebiegu procesów sądowych oraz zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla sędziów i klientów sądu.

 

Pracownicy administracyjni zajmują się zarządzaniem zasobami ludzkimi, finansami oraz innymi aspektami organizacyjnymi sądu. Ich praca jest kluczowa dla efektywnego funkcjonowania tej instytucji oraz zapewnienia odpowiednich warunków pracy dla personelu.

 

Podsumowując, wizyta w sądzie rejonowym była niezwykle pouczająca i inspirująca. Uczniowie poznali nie tylko strukturę i funkcjonowanie sądu, ale także ludzi, którzy na co dzień pracują nad zapewnieniem sprawiedliwości w naszym społeczeństwie. Dzięki tej wizycie zyskali głębsze zrozumienie pracy w sądzie oraz możliwość rozważenia kariery w obszarze prawa i wymiaru sprawiedliwości.

 

Anita Wygona-Wątor

 

20240205_130643
20240205_130623

Back to top