mzwik logoUczniowie klas IVa i IVb w październiku brali udział w piątej edycji warsztatów ekologicznych pod hasłem „Woda w przyrodzie” zorganizowanych przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach.

 

Tematem przewodnim warsztatów była otaczająca nas woda jej rola i właściwości, dostępne zasoby, konieczność ochrony wód oraz racjonalna gospodarka wodno-ściekowa. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się jak cennym zasobem w środowisku jest woda, jaką spełnia rolę oraz jaką drogę i jakie procesy musi przejść, zanim pojawi się w naszym kranie.

 

W pierwszej części uczniowie obejrzeli film na temat wody i jej znaczenia dla człowieka i środowiska przyrodniczego. W drugiej części zostali podzieleni na małe grupy, każda drużyna otrzymała różnokolorowe koszulki promujące bycie ekologicznym człowiekiem. Następnie w grupach wykonywali wiele ciekawych zadań: np. układali puzzle, odpowiadali na pytania dotyczące atmosfery i ekologii, rozwiązywali krzyżówki. Na podsumowanie zajęć najlepsza drużyna otrzymała nagrody i pamiątkowe breloczki. Miło spędzony czas poszerzył wszystkim wiedzę o wodzie, pozwolił lepiej zrozumieć dlaczego jest ona tak cenna i dlaczego musimy o nią dbać.

 

Z warsztatów uczniowie wrócili z licznymi wrażeniami i dodatkową wiedzą na temat wody i jej znaczenia w przyrodzie.

 

Teresa Salawa-Ogórek

 

woda_w_przyrodzie23 (1)
woda_w_przyrodzie23 (2)
woda_w_przyrodzie23 (3)
woda_w_przyrodzie23 (4)
woda_w_przyrodzie23 (5)
woda_w_przyrodzie23 (6)
woda_w_przyrodzie23 (8)
woda_w_przyrodzie23 (9)
woda_w_przyrodzie23 (11)
woda_w_przyrodzie23 (12)
woda_w_przyrodzie23 (13)
woda_w_przyrodzie23 (14)
woda_w_przyrodzie23 (15)
woda_w_przyrodzie23 (16)

Back to top