logo mysleniceInformujemy, że nasza szkoła bierze udział w projekcie pn. ”Zdrowo i sportowo w Gminie Myślenice” - zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

 

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu I Turystyki w ramach środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów oraz przez Gminę Myślenice w ramach środków własnych. Celem głównym zadania jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy, nauki utrzymywania prawidłowej postawy ciała i ogólnego wzmocnienia całego ciała.

 

Zajęcia sportowe prowadzone są w formie atrakcyjnej dla uczniów, z nastawieniem na gry i zabawy zespołowe opierające się na ćwiczeniach ogólnorozwojowych zawierających elementy gimnastyki korekcyjnej. W ramach planowanych zajęć oprócz podporządkowania regularnej aktywności fizycznej celom terapeutycznym w zakresie m.in. kształtowania prawidłowej postawy i przeciwdziałania powstawaniu wad postawy przewiduje się również ćwiczenia ogólnorozwojowe, kształtujące sprawność psychomotoryczną i motoryczną, wspomagające harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawę ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów, co w rezultacie przyczyni się również do zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży.

 

Pierwszeństwo udziału w zajęciach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej mają dzieci z obniżeniem ogólnej sprawności fizycznej oraz z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała.

 

Organizator zastrzega, iż ilość miejsc na zajęcia jest ograniczona.Zajęcia odbywają się z fizjoterapeutą z wieloletnim stażem. Prowadzone będą nieodpłatnie dla uczestników, którzy zadeklarowali chęć udziału w w/w zajęciach z wykorzystaniem infrastruktury sportowej Hali Sportowej na Zarabiu  w Myślenicach w środy o godzinie 16.00.

 

Zapraszamy serdecznie do wspólnych ćwiczeń oraz zabawy.

Back to top