plywamW naszej szkole uczniowie biorą udział w małopolskim projekcie "Już pływam". W ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży” Gmina Myślenice wraz z pomocą środków Województwa Małopolskiego umożliwia dzieciom (uczniowie klas I do III) w ramach zajęć pozaszkolnych udział w bezpłatnym kursie nauki pływania na Krytej Pływalni Aquarius w Myślenicach.

 

Projekt realizowany jest od dnia 10 września 2022 r. do dnia 17 grudnia 2022 r. i obejmuje 15 godzin lekcyjnych nauki pływania pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. W zajęciach uczestniczą uczniowie, którzy przeszli pozytywnie rekrutację do projektu, prowadzoną przez organizatora zajęć Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu.

 

Projekt w szczególności zakłada nabycie podstawowych umiejętności pływackich i oswojenia się z wodą dla dzieci, które nie posiadają takich umiejętności oraz poprawę umiejętności pływackich u dzieci, promocję aktywnego i bezpiecznego wypoczynku. Lekcje nauki pływania są również ważnym elementem wdrażania  profilaktyki zdrowotnej w środowisku szkolnym, w szczególności dotyczącej kształtowania właściwej postawy ciała (korekty wad postawy i skrzywień kręgosłupa).

 

Życzymy dużo satysfakcji z nauki i udoskonalania umiejętności pływania! :)

 

juz plywam

Back to top