szkolenie mikolaj2W czwartek 8 września na Polanie Mikołaj 230 uczniów naszej szkoły szkoliło się z udzielania pierwszej pomocy pod okiem ratowników Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna. Pięciu instruktorów przygotowało różnorodne zajęcia dostosowane do wieku uczestników.

 

Pierwsza część skierowana była do 170 dzieci z klas 1-3. Przeprowadzona została w formie pogadanki z elementami praktycznymi. Uczestnicy dowiedzieli się jak postępować w przypadku krwawienia z nosa, skaleczenia, czy użądlenia pszczoły. Zapoznali się z postępowaniem w przypadku osoby nieprzytomnej oddychającej i nieoddychające, uczyli się sprawdzać oddech, udrażniać drogi oddechowe, układać poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej. Dla większości dzieci były to informacje nowe, które będą utrwalane i rozszerzane na kolejnych spotkaniach.


Druga część przeznaczona była dla uczniów i nauczycieli z klas 7 i 8. 13- i 14-latkowie podzieleni zostali na trzy zespoły. Zespół pierwszy, pod okiem Dawida Zięby i Karoliny Ingarden, ćwiczył RKO i układanie w pozycji bocznej bezpiecznej - w ramach zajęć utrwalających. Zajęcia z opatrywania ran i złamań dla zespołu drugiego poprowadził Maciej Gmyrek. Trzeci zespół uczył się transportować poszkodowanych. Maja Ingarden z Grzegorzem Lachem zaprezentowali nosze sztywne, nosze płachtowe oraz wojskowe nosze typu SKED. Uczestnicy poznali chwyt Rauteka oraz transport metodą strażacką. Uczniowie każdą z tych metod mogli przećwiczyć nosząc się nawzajem po polanie.


Wszyscy uczestnicy zwracali uwagę swoim zaangażowaniem - od tych najmłodszych, po najstarszych. Zasady udzielania pierwszej pomocy przekazywane są w szkole na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa, ale też na kursach pierwszej pomocy, prowadzonych przez organizacje paramedyczne takie jak Malta, czy, jako kadeci i ratownicy Malty, na zabezpieczeniach. Warto jednak regularnie uczestniczyć w tego rodzaju szkoleniach przypominających, nawet, jeżeli już wcześniej brało się udział w podobnych zajęciach. Ponieważ, jak głosi łacińska sentencja, Repetitio est mater studiorum*: ciągłe utrwalanie i powtarzanie poznanego materiału prowadzi do rzeczywistego poznania i nabycia doświadczenia.


Malta Służba Medyczna oddział Myślenice jest dobrze znana uczniom naszej szkoły ze szkoleń i pokazów, ale też można ich spotkać na imprezach, uroczystościach, zawodach i akcjach charytatywnych. W samym roku 2022 zabezpieczyła 96 imprez i uroczystości, przygotowała i poprowadziła 8 szkoleń i pokazów, wzięła udział w 5 akcjach socjalnych i jednych zawodach ratowniczych. Zrzesza ponad 150 Maltańczyków. Jej podwoje otwarte są dla wszystkich, którzy chcą jako wolontariusze nieść pomoc i podnosić swoje umiejętności z zakresu podstaw ratownictwa.

*Powtarzanie jest matką wiedzy

Tekst i zdjęcia: Maja Ingarden

szkolenie_mikolaj6
szkolenie_mikolaj
szkolenie_mikolaj2
szkolenie_mikolaj3
szkolenie_mikolaj4
szkolenie_mikolaj5

 

Link do zdjęć - kliknij tutaj.

 

opiekunowie projektu

Basia, Krysia, Marcin

Równocześnie składamy serdeczne podziękowania na ręce Pana Jana Litwy naczelnika OSP Górne Przedmieście oraz zaangażowanych strażaków za okazaną pomoc i zorganizowanie grilla oraz ciepłych napojów dla uczestników szkolenia.

 

Zdjęcia Krystyna Oliwa:

mikolaj_pomoc (1)
mikolaj_pomoc (2)
mikolaj_pomoc (3)
mikolaj_pomoc (4)
mikolaj_pomoc (5)
mikolaj_pomoc (6)
mikolaj_pomoc (7)
mikolaj_pomoc (8)
mikolaj_pomoc (9)
mikolaj_pomoc (10)
mikolaj_pomoc (11)
mikolaj_pomoc (12)
mikolaj_pomoc (13)
mikolaj_pomoc (14)
mikolaj_pomoc (15)
mikolaj_pomoc (16)
mikolaj_pomoc (17)
mikolaj_pomoc (18)
mikolaj_pomoc (19)

Back to top