Szkoła Podstawowa nr 1
Previous Next
1 2 3 4

Najważniejsze informacje

INFORMACJA O ROKU SZKOLNYM 2020/21 - KLIKNIJ TUTAJ.

PROCEDURY ZWIĄZANE Z COVID-19 - KLIKNIJ TUTAJ.

Klauzula Rodo w czasie nauki zdalnej - KLIKNIJ TUTAJ.

Projekt "Zdalna szkoła" - kliknij tutaj.

Dokument o nauczaniu zdalnym w naszej szkole - kliknij tutaj.

Rekrutacja do SP nr 1 w Myślenicach na rok szkolny 2020/2021

 1. Szczegółowe zasady, kryteria przyjęć do klas I SP nr 1 na rok szkolny 2020/2021 będą ogłoszone w najbliższym czasie po ogłoszeniu przez Burmistrza MiG Myślenice odpowiedniego zarządzenia w tej sprawie.
 1. W roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 1 planowane są 2/3 klasy pierwsze.
 1. Do klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców do szkoły.
 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Określa się obwód szkoły Myślenice ul.: Rajmunda Bergela, Ogrodowa, Niepodległości, Władysława Jagiełły, Adama Mickiewicza, Ks. Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki, Niepodległości, Ogrodowa, Jana Kilińskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Józefa Bema, Rynek, Mikołaja Reja, Marii Konopnickiej, Mikołaja Klakurki, Piotra Skargi, Królowej Jadwigi, Andrzeja Średniawskiego do nr 74 włącznie, Henryka Jordana, Henryka Sienkiewicza do Cmentarza Komunalnego, Romualda Traugutta, Józefa Fijałkowskiego, Jana Sobieskiego, Tarnówka, Henryka Dąbrowskiego, Karola Kniaziewicza, Władysława Sikorskiego, Józefa Wybickiego, Legionów.

 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do szkoły, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal będą wolne miejsca.
 1. Wszystkie dokumenty potrzebne do zapisu dziecka do szkoły będą dostępne na stronie szkoły: sp1myslenice.pl – zakładka rekrutacja.
 1. Szczegółowe informacje na temat nowego roku szkolnego będą podawane:

- na stronie szkoły: www.sp1myslenice.pl

- pod numerem tel: 12 272-13 38 w godzinach od 8.00-15.00

- w sekretariacie budynku szkoły przy ul. J. Sobieskiego 1

 

Ogłoszenie nr 2

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Myślenicach 

dotyczy: rekrutacji do SP nr 1 w Myślenicach na rok szkolny 2020/2021

 

Szanowni Państwo!

 1. W roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 1 planowany jest nabór do 2-3 klas pierwszych i 1 klasy czwartej.
 1. Podania o przyjęcie ucznia do klasy czwartej przyjmowane są w sekretariacie szkoły przy ulicy J. Sobieskiego 1 od 22 stycznia 2020 r.
 1. Zainteresowanych Uczniów i Rodziców nowych klas pierwszych oraz klasy czwartej zachęcamy do obejrzenia budynku szkoły w czasie ferii zimowych codziennie w godz. od 9.00 do 11.00
 1. 7 lutego 2020r. (piątek) o godz.17.30 w sali nr 15 w budynku szkolnym odbędzie się spotkanie Dyrektora szkoły – Tadeusza Jarząbka
  z zainteresowanymi Rodzicami uczniów przyszłych klas pierwszych.
 1. Szczegółowe informacje na temat nowego roku szkolnego będą podawane:

- na stronie  szkoły : www.sp1myslenice.pl

- pod numerem tel: 12 272-13 38 w godzinach od 8.00-15.00

- w sekretariacie  budynku szkoły przy ul. J. Sobieskiego 1

 

Serdecznie zapraszamy !

Tadeusz Jarząbek

 

Zadzwoń do nas
12 272 13 38
sp1myslenice@interia.pl
Jana Sobieskiego 1, Myślenice

Back to top