biblioteka mceMiło nam poinformować, że w XVI Powiatowym Konkursie Wiedzy O Środkach Masowego Przekazu, II miejsce zajęła nasza uczennica Alina Hajderek.  Tematem przewodnim tegorocznej edycji było „Ja” rzeczywiste i „ja” wirtualne. Moja obecność w przestrzeni realnej i cyfrowej. Praca Aliny, zatytułowana  „Obrazki z życia siódmoklasisty. W nieco krzywym zwierciadle” zyskała uznanie jury konkursowego.

Autorce serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych przedsięwzięciach! :)

Back to top