logo mysleniceMiła uroczystość miała miejsce w Muzeum Niepodległości. To tutaj odbyło się spotkanie, podczas którego Pan Burmistrz Jarosław Szlachetka wręczył nagrody dla wyróżniających się nauczycieli Gminy Myślenice. Wśród nagrodzonych byli nauczyciele naszej szkoły – P. Mirosława Chmiel oraz P. Paweł Biela.

 

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania wszystkich zebranych przez P. Naczelnik Wydziału Edukacji Małgorzatę Ciemińską. Następnie głos zabrał P. poseł Władysław Kurowski, który przypomniał o roli i powołaniu zawodu nauczyciela. Pogratulował i podziękował wszystkim pedagogom i życzył wiele wytrwałości w pięknej ale i ciężkiej pracy jakim jest zawód nauczyciela.

 

Następnie głos zabrał P. Burmistrz Jarosław Szlachetka. Wspomniał o tym, że corocznie przyznawane są dla wyróżniających się nauczycieli nagrody za wspaniała pracę i wysiłek podejmowany w wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży. Złożył również serdeczne życzenia wszystkim pracownikom oświaty, nauczycielom, a także obsłudze pracującej w szkołach.

 

Nastąpił czas wręczania nagród i wyróżnień. Oprócz aktywnych zawodowo nauczycieli P. Burmistrz nagrodził pedagogów odchodzących na emeryturę. Łącznie w Gminie Myślenice zostało nagrodzonych 31 osób. Na zakończenie P. Naczelnik podziękowała za przygotowanie uroczystości, a także złożyła życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Nagrodzonym nauczycielom serdecznie gratulujemy! :)

kliknij na zdjęciu aby powiększyć

Back to top