Przedstawiciele samorządów klasowych Szkoły Podstawowej nr 1 w Myślenicach

Klasa

Imię i nazwisko przewodniczącego

Imię i nazwisko zastępcy przewodniczącego

Imię i nazwisko  skarbnik

4a

Katarzyna Figuła

Igor Pudlik

Franciszek Koniuszy

5a

Julia Pitala

Martyna Kozyra

Aleksandra Ślusarczyk

6a

Julia Wątor

Aleksandra Szczecińska

Maria Olesek, Maria Gwóźdź

6b

Emilia Jąkała

Bartłomiej Miarczyński

Katarzyna Domagała, Milena Kosek

7a

Mikołaja Wątor

Weronika Motyka

Patryk Michalik

7b

Aleksandra Chmiel

Aleksandra Płoszaj

Iga Jamrozik

 

Skład Samorządu Szkolnego Szkoły Podstawowej nr 1  im. Juliusza Słowackiego w Myślenicach

PRZEWODNICZĄCY SZKOŁY

klasa

1.      Weronika Motyka

7a

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO SZKOŁY

klasa

1.   Aleksandra Płoszaj

2.   Emilia Jąkała

3.   Julia Wątor

7b

6b

6a

SKARBNIK

klasa

1.      Iga Jamrozik

7b

KOMISJA ORGANIZACYJNA

klasa

1.   Mikołaj Wątor

2.   Aleksandra Chmiel

3.   Bartłomiej Miarczyński

4.   Martyna Kozyra

5.   Katarzyna Figuła

6.   Igor Pudlik

7a

7b

6b

5a

4a

4a

Back to top