samorzad szkolnyZapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem, które przedstawia działalność Samorządu Szkolnego w pierwszym półroczu bieżącego roku szkolnego.

 

 

 

 

Praca Samorządu Szkolnego w pierwszym półroczu roku szkolnego 2021/2022:

 

6 października w naszej szkole odbyły się wybory do samorządu szkolnego. Według głosów uczniów przewodniczącą została Weronika Mnichowska, zastępcą Julia Pitala, a członkami rady Franciszek Koniuszy, Wiktor Tula oraz Lidia Mądra. Opiekunem samorządu jest pani Anita Wygona-Wątor.

 

Pierwszym zadaniem było przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela, na którym uroczyście złożyliśmy nauczycielom życzenia i podziękowania za wykonywaną pracę.

 

Drugą z kolei akcją było wyjście w ramach dnia Wszystkich Świętych na Cmentarz przy Kościele św. Jakuba w Myślenicach. Odwiedziliśmy groby Żołnierzy poległych między innymi w zbrodni Katyńskiej, w czasie Czarnej Niedzieli oraz mordu Hitlerowskiego w naszym mieście. W hołdzie dla poległych zapaliliśmy znicze, które zostały przekazane przez uczniów klas IV-VIII i zmówiliśmy modlitwę, uczciliśmy również poległych minutą ciszy.

 

Następną akcją był program „POMAGAM, SZANUJĘ i WSPIERAM”, który polegał na pomocy dzieciom z klas pierwszych i drugich przez uczniów klas V,VI,VII i VIII. Uczniowie pomagali młodszym kolegom w rozwiązywaniu zadań, doskonaleniu czytania, czy graniu w gry.

 

16 grudnia zorganizowaliśmy konkurs na najlepiej ubraną świątecznie salę . W skład komisji wchodzili pani Beata Baczyńska, pani Anita Wygona-Wątor oraz Weronika Mnichowska. Ocenie podlegała estetyka, kreatywność i wkład pracy. W kategorii klas 4-8 konkurs wygrała klasa 6a, a w klasach 1-3 wygrała klasa 3a.

 

Od 7 lutego w naszej szkole trwała akcja "poczty walentynkowej" - uczniowie przynoszą życzenia walentynkowe, które zostały przekazane adresatom.

 

Przez pandemię koronawirusa nie udało się zorganizować wszystkich założonych celów. Mamy nadzieję, że w drugim półroczu pandemia trochę ucichnie, wrócimy do szkoły po nauczaniu zdalnym i uda nam się zorganizować więcej akcji.

 

Weronika Mnichowska -Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

Anita Wygona-Wątor - Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

samorzad (4)
samorzad (1)
samorzad (2)
samorzad (3)
samorzad (5)

Back to top