informacjaZgodnie z decyzją MEN informuję, że od 18 stycznia 2021 r.

- klasy I - III - powracają do nauki stacjonarnej na terenie szkoły;

- klasy IV - VIII - kontynuują nauczanie zdalne (do 31 stycznia 2021 r.). na platformie MS Teams.

Obowiązywał będzie nadal dotychczasowy podział godzin.

 

 

 

Od 18.01.2021 r. świetlica szkolna czynna będzie w godz.:

- 7.00 - 8.00

- 11.30 - 16.00

 

Szczegółowe informacje na temat organizacji zajęć i pracy w poszczególnych klasach I - III zostaną przesłane do rodziców uczniów w dniu 15 stycznia 2021 r. w godz. wieczornych, za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Na stronie internetowej szkoły pojawi się Aktualizacja Procedur organizacji zajęć dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 1 w Myślenicach od dnia 18.01.2021 r.

 

Dyrektor szkoły

Tadeusz Jarząbek

Back to top