Wydział Edukacji, Kultury i Sportu UMiG Myślenice informuje, że istnieje możliwość przyznania pomocy dla rodziny, w której dziecko nie uczęszcza do szkoły z powodu jej zamknięcia w związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

 

W okresie zamknięcia placówek edukacyjnych, w których stołówka szkolna jest nieczynna, gdy dziecko/uczeń nie spożywa posiłków, wówczas rodzic dziecka oczekujący takiej pomocy powinien zwrócić się do Kierownika MGOPS w Myślenicach z prośbą o przyznanie pomocy na okres zamknięcia szkoły w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, bądź świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Wszelkich informacji można zasięgnąć bezpośrednio w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Myślenicach, pod numerem telefonu: 519 541 549 lub 12 272 19 98

Back to top