Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

Urszula Małota-Olesek - przewodnicząca RR

Beata Motyka – zastępca przewodniczącej RR

Jolanta Serafin – skarbnik

Żanna Ulman – sekretarz

Marcin Słomka – członek komisji rewizyjnej

Jakub Kutrzeba – członek komisji rewizyjnej

Back to top