dzien piRozgrywki międzyklasowe, klasy 4-8:

I miejsce: klasa 8a

II miejsce: klasa 4a

III miejsce: klasa 7b

 

 

Rozgrywki międzyklasowe, klasy 1-3:

 

Plakat z symbolem liczby Pi

I miejsce: klasa 2b

II miejsce: klasa 1a

III miejsce: klasa 3b

 

Forma przestrzenna z symbolem liczby Pi

I miejsce: klasa 2a

II miejsce: klasa 2b

 

Rozgrywki międzyklasowe dla klas trzecich

„Kto poda najwięcej wyrazów rozpoczynajacych się na Pi……?”- w tym konkursie zwycięzyła klasa 3a, podając 154 wyrazy

 

Nagrody indywidualne, klasy 4 - 8

 

Wiersz /rymowanka/ piosenka o liczbie Pi

Antoni Hołuj, klasa 4a w kategorii klas 4- 6

Julia Wątor, Patrycja Mrowczyk, klasa 8a, w kategorii klas 7- 8

 

Prezentacja z ciekawostkami o liczbie Pi

Patryk Nowotyński, Kacper Dąbrowa, klasa 4b, w kategorii klas 4-6

Ewa Kaczanowska, Maria Olesek, Maria Gwóźdź, klasa 8a, w kategorii klas 7-8

 

Plakaty z ciekawostkami o liczbie Pi

Elżbieta Matoga, Anna Kasperek, klasa 7b, w kategorii klas 4-8

 

Konkursy indywidualne, klasy 4 - 8

 

Mistrz Pamięci Liczby Pi:

I miejsce: Jakub Serafin, klasa 3a (podał 86 cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby Pi)

II miejsce: Milena Kasperek, klasa 3a

III miejsce: Magdalena Drożdż, klasa 5a

 

Test wiedzy o liczbie Pi:

I miejsce: Julia Wątor, klasa 8a

II miejsce: Filip Klecha, klasa 8a

III miejsce: Dominik Drożdż, klasa 8a

 

Warsztaty, w ramach których uczniowie klasy 4a, 4b, 5a doświadczalnie wyznaczali liczbę Pi, dzieląc długość okręgu przez jego średnicę:

Najlepsze pomiary wykonali:

Eryk Durek, klasa 4a

Aniela Mądra, klasa 4b

Antoni Muniak, klasa 5a

 

Szczególne podziękowania dla:

 

- komisji konkursowej, która rzetelnie i obiektywnie oceniała dostarczone prace, a także przygotowała kiermasz słodkości:

Ewy Kaczanowskiej, klasa 8a

Julii Wątor, klasa 8a

Dominika Drożdża, klasa 8a

Jakuba Chęcia, klasa 6a

Jakuba Jąkały, klasa 6a

Dominika Szymskiego, klasa 6a

 

- uczniów prowadzących konkursy dla klasy 3a i 3b:

Katarzyny Figuły, 6a

Alicji Mardaus, 6a

Ewy Pawlikowskiej, 6a

Michała Sobczaka, 6a

Patryka Firka, 6a

Dominika Szymskiego, 6a

 

- uczniów klasy 6a za przygotowanie przestrzennej liczby Pi do sali matematycznej:

Jakuba Jąkały

Jakuba Chęcia

Igora Pudlika

 

- uczniów pracujących przy kiermaszu:

Ewy Kaczanowskiej, 8a

Julii Wątor, 8a

Dominika Drożdża, 8a

Jakuba Chęcia, 6a

Patrycji Mrowczyk, 8a

Zofii Koreckiej, 8a

Julii Sadzik, 8a

 

- uczniów klasy 6a za przygotowanie koszulek z liczbą Pi oraz przyniesienie przedmiotów potrzebnych do przeprowadzenia warsztatów oraz kiermaszu

 

- uczniów pomagających przy konkursach: Mistrz Pamięci Liczby Pi i Test wiedzy o liczbie Pi:

Ewy Kaczanowskiej, 8a

Jakuba Jąkały, 6a

Jakuba Chęcia, 6a

Elżbiety Matogi, 7b

Anny Kasperek, 7b

Szymona Hodurka, 6a

 

- uczniów prowadzących warsztaty dla klasy 4a, 4b, 5a:

Ignacego Janika, 7b

Adama Hołuja, 7b

Elżbiety Matogi, 7b

Weroniki Mnichowskiej, 7b

Aleksandry Ślusarczyk, 7b

Maksymiliana Małoty, 7b

Martyny Kozyry, 7b,

Alicji Ambroży,7b

Miłosza Jacka, 7b

 

- uczniów klas 1-8, którzy przygotowali prace konkursowe dla swoich klas.

 

Ogromne podziękowanie kieruję do Rodziców i Uczniów klas 1- 8 za przygotowanie wypieków w kształcie liczby Pi oraz okrągłych tart, tortów, ciasteczek oraz ich nabywanie. Dochód ze sprzedaży Rada Rodziców postanowiła przeznaczyć na nagrody dla uczniów biorących udział w Święcie Liczby Pi w naszej szkole.

W niedługim czasie odbędzie się apel, podczas którego zostaną wręczone dyplomy i nagrody. Prace uczniów zostaną zaprezentowane na Festiwalu Nauki w czerwcu.

 

Nagrodzonym uczniom i klasom serdecznie gratuluję! :)

 

Katarzyna Twardosz

 

Galerie zdjęć:

 

- Konkursy w klasach 3a i 3b:

Pi_3a_3b (4)
Pi_3a_3b (4)
Pi_3a_3b (5)
Pi_3a_3b (6)
Pi_3a_3b (7)
Pi_3b_3a (1)
Pi_3b_3a (2)
Pi_3a_3b (1)
Pi_3a_3b (1)
Pi_3a_3b (2)
Pi_3a_3b (2)
Pi_3a_3b (3)
Pi_3a_3b (3)

 

- Konkursy indywidualne:

Pi_konkursy_indywiduwalne (1)
Pi_konkursy_indywiduwalne (2)
Pi_konkursy_indywiduwalne (3)
Pi_konkursy_indywiduwalne (4)
Pi_konkursy_indywiduwalne (5)
Pi_konkursy_indywiduwalne (6)
Pi_konkursy_indywiduwalne (7)
Pi_konkursy_indywiduwalne (8)
Pi_konkursy_indywiduwalne (9)

 

- Kiermasz:

Pi_kiermasz (1)
Pi_kiermasz (2)
Pi_kiermasz (3)
Pi_kiermasz (4)
Pi_kiermasz (5)
Pi_kiermasz (6)
Pi_kiermasz (7)

 

- Warsztaty:

Pi_warsztaty (1)
Pi_warsztaty (2)
Pi_warsztaty (3)
Pi_warsztaty (4)
Pi_warsztaty (5)
Pi_warsztaty (6)
Pi_warsztaty (7)
Pi_warsztaty (8)
Pi_warsztaty (9)
Pi_warsztaty (10)
Pi_warsztaty (11)

 

 

 

 

Back to top