carolusWojewództwo Małopolskie wraz z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie serdecznie zapraszają uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego do ubiegania się o tytuł „Małopolskiego Carolusa”.

 

Życie jest talentem powierzonym każdemu z nas, tak abyśmy je przemieniali i pomnażali, czyniąc z niego dar dla innych...
(Jan Paweł II, XI ŚDM, Rzym 1996)

 

To małopolskie wyróżnienie otrzymywać będą uczniowie jako nagrodę dla swojej systematycznej pracy nad rozwijaniem swoich zdolności, zainteresowań i pasji.

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

  • Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki
  • Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski
  • Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty
  • Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 

Tytuł „Małopolski Carolus” przyznawany będzie w pięciu dziedzinach:

  • gemma gemmarum (omnibus edukacyjny)
  • artificem commendant opus (kultura i sztuka)
  • mens sana in corpore sano (sport)
  • motu proprio (wolontariat)
  • littera scripta manet (literatura)

 

Na tytuł „Małopolskiego Carolusa” składają się: nagroda pieniężna w wysokości 5.000 zł, statuetka i okolicznościowy dyplom.

 

Na zgłoszenia czekamy do dnia 14 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Zgłoszenia mogą dokonywać:
a) nauczyciele i wychowawcy;
b) rodzice (opiekunowie prawni);
c) organizacje i stowarzyszenia.

 

Regulamin konkursu - kliknij tutaj.

Plakat:

plakat carolus

 

 
 

Back to top