kartka bozonarodzeniowaRegulamin konkursu

„Kartka bożonarodzeniowa z życzeniami w języku niemieckim”

rok szkolny 2020/2021

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Myślenicach

Regulamin określa: cel konkursu, tematykę, czas trwania, warunki uczestnictwa w konkursie, kryteria oraz sposób oceny prac i formy ogłaszania wyników.

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI, VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Myślenicach.

1. Celem konkursu jest:

  • Doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się językiem niemieckim.
  • Wykorzystanie i rozwijanie potencjału artystycznego uczniów oraz ich umiejętności językowych.
  • Popularyzowanie tradycji świątecznych krajów niemieckiego obszaru językowego.
  • Rozwijanie zdolności plastycznych młodzieży oraz uczenie zdrowej rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

 

2. Tematyka konkursu:

„Kartka bożonarodzeniowa z życzeniami w języku niemieckim”

 

3. Czas trwania konkursu:

07.12.2020 r. – 15.01.2021 r.

 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez ucznia pracy spełniającej kryteria określone w regulaminie konkursu w terminie do 15.01.2021 r.

 

5. Praca powinna spełniać następujące kryteria:

  • Kartka powinna nawiązywać tematycznie do symboli związanych ze świętami
  • Bożego Narodzenia oraz zawierać życzenia w języku niemieckim.
  • Uczniowie powinni przygotować kartki w formacie A4 lub A5
  • Kartki bez treści w języku niemieckim nie będą brały udziału w konkursie.
  • Ocenie będzie podlegała poprawność językowa oraz oryginalność i estetyka wykonania.

 

Podpisane kartki ( imię, nazwisko, klasa) należy przekazać do piątku 15.01.2021r. do sekretariatu szkoły lub do wychowawcy klasy ( z prośbą o przekazanie pani Edycie Baranek).

Praca powinna zostać wykonana ręcznie, samodzielnie przez jednego autora. Powyższe punkty stanowią również kryteria oceny pracy. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Ogłoszenie wyników: 22.01.2021 r. na stronie internetowej szkoły.

Skład komisji konkursowej: p. E. Baranek, p. I Chwiej

Organizator konkursu: mgr Edyta Baranek

 

Back to top