janpawelGorąco zachęcamy wszystkich naszych uczniów i ich rodziny do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszylist napisany do papieża Jana Pawła II z okazji 100 rocznicy urodzin.

Konkurs jest  organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Myślenice, niezależnie od wieku. Stąd nasza propozycja, żeby udział w konkursie wzięły dzieci, ich rodzice i dziadkowie. Każdy może napisać swój list, w którym zawrze własne myśli i refleksje. Objętość pracy nie może przekroczyć 1 strony A4. 

Szczegółowe informacje można znaleźć w regulaminie konkursu - LINK.

Back to top