pspKomenda Główna Państwowej Straży Pożarnej zaprasza uczniów do udziału w dwóch konkursach – plastycznym oraz filmowym. Szczegóły znajdują się poniżej.

 

W tym roku uczniowie klas 1-8 mogą wykazać się w dwóch konkursach. Pierwszy z nich to konkurs PLASTYCZNY (indywidualny). Uczeń ma wykonać pracę na temat „STRAŻ POŻARNA W WALCE Z ŻYWIOŁAMI”. Dla przypomnienia żywioły to: ziemia, woda, powietrze i ogień. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1 - 3.

 

Drugi konkurs to SPOT FILMOWY (zespołowy). Uczniów klas 4 - 8 zachęcamy do zabawy w reżyserów i aktorów, którzy zrealizują krótki film pt. „ŻYJĘ BEZPIECZNIE”.

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursach, powinny zapoznać się z Regulaminami, wzorem Karty Zgłoszeniowej oraz Klauzulami informacyjnymi. Dokumenty dostępne są pod tym linkiem, na samym dole strony.

 

Organizatorem konkursów jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Prace konkursowe należy przesłać pocztą na adres: 

 

KOMENDA GŁÓWNA PSP

Wydział Prewencji Społecznej

UL. PODCHORĄŻYCH 38

00-463 WARSZAWA

z dopiskiem nazwy Konkursu (PLASTYCZNY, SPOT).

 

Prace należy przesłać do 7 kwietnia 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego). Informacja o laureatach zamieszczona zostanie na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Komendy Głównej PSP.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach! :)

Back to top