swietlikKonkurs Świetlik powstał w 2007 roku z inicjatywy dr Dagmary Sokołowskiej, pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głównym celem Konkursu jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie, dostępnego dla każdego.

 

Konkurs przebiega w dwóch etapach (jako „​Etap Przygotowawczy​” oraz „​Test Konkursowy​”), jednak Uczestnik może wziąć udział w Teście Konkursowym pomimo nie przystąpienia do Etapu przygotowawczego. Etap przygotowawczy polega na wykonaniu przez Uczestnika zestawu doświadczeń konkursowych przeznaczonych dla poziomu klasy, do której uczęszcza.

 

Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik odbędzie się w naszej szkole w dniu 9 marca 2021r. Konkurs będzie przeprowadzany na 3 poziomach obejmujących zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych o zróżnicowanym stopniu trudności. Konkurs obejmie następujące poziomy:

  • Poziom I przeznaczony dla uczniów klas pierwszych, 
  • Poziom II  przeznaczony dla uczniów klas drugich,
  • Poziom III przeznaczony dla uczniów klas trzecich.

 

Czas pisania testu:

  • na poziomach I i II  trwa ​45minut  od godziny 9:00 do 9:45
  • na poziomie III trwa 60 minut od godziny 9:00-10:00 

 

Uczestnicy, którzy tak licznie zgłosili swój udział wszelkie informacje znajdą na stronie www.swietlik.edu.pl.

Życzymy powodzenia na konkursie!

Koorynator konkursu

Edyta Ptasińska-Figuła 

wraz z wychowawcami klas

Back to top