logo plywanieUczniowie z klasy IIIa zakończyli program "Umiem pływać”, który był realizowany na Krytej Pływalni Aquarius w Myślenicach. Program zakładał systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

 

Głównym celem zajęć było upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci w środowisku wodnym oraz nabywanie przez nie podstawowych umiejętności pływania, a także uświadomienie dzieciom i rodzicom korzyści zdrowotnych, jakie pociąga za sobą nauka tej ważnej umiejętności.

 

12 uczniów odbywało swoje zajęcia zgodnie z założonym programem i harmonogramem. W czasie 20 godzin zajęć na basenie pod kierunkiem instruktorów uczniowie poznawali tajniki umiejętności pływackich. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach, z niecierpliwością czekały na kolejny wyjazd.

 

Udział w tym projekcie dał dzieciom nie tylko możliwość nauki pływania, ale także aktywnego spędzania czasu wolnego i wspaniałej zabawy. Ćwiczenia w formie zabawowej dostarczały wiele radości i satysfakcji. Udział w zajęciach umożliwił także nabycie podstawowych umiejętności pływania, rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zapobiegania wadom postawy, zachęcił także wychowanków do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki i aktywnego stylu życia. Wspólne wyjazdy integrowały uczniów, zaangażowały także do wspólnych działań rodziców.

Opiekun

Edyta Jochymik

 

1
2
3
4

 

Back to top