recyklingOd 1 października 2023 roku wznowiona została akcja związana z selektywną zbiórką odpadów wtórnych. Akcja będzie prowadzona od 1 października 2023r. do 15 maja 2024r.

 

 

 

 

 

Selektywnej zbiórce odpadów podlegają:

- Plastikowe butelki PET po napojach,

- Zakrętki plastikowe,

- Makulatura,

- Puszki aluminiowe,

- Baterie,

- Drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny ( z wyłączeniem żarówek i fragmentów urządzeń)

 

Przygotowanie opakowań:

- Butelki PET - puste, bez pozostałości płynów, pogniecione

- Zakrętki plastikowe z butelek - czyste

- Makulatura – sucha, spakowana w paczki związane sznurkiem,

- Puszki aluminiowe po napojach – opróżnione, pogniecione

- Drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny – kompletny

 

Posegregowane, spakowane, zważone i podpisane odpady składujemy w kantorku (koło stojaków na rowery) i informujemy o tym Panią woźną lub Pana konserwatora. Informacje (pisemną): imię, nazwisko, klasa, rodzaj surowca i jego waga oraz data - uczniowie klas 1 – 3 przekazują wychowawcy klasy, a uczniowie klas 4 -8 osobie wyznaczonej przez wychowawcę. Miesięczne zestawienia klasowe przekazujemy do pani Krystyny Oliwy. Uczniowie za udział w akcji co miesiąc otrzymają pochwały, a na jej zakończenie jak co roku przewidywane są nagrody indywidualne i słodycze dla najlepszej klasy.

 

Regulamin akcji dostępny jest pod tym linkiem.

 

Krystyna Oliwa

 

Back to top