powstanie styczniowe22 stycznia. Tej nocy mija 158 lat od wybuchu Powstania Styczniowego. Polacy mieszkający w Królestwie Polskim podjęli nierówną walkę z zaborcą w celu odzyskania niepodległości. Powstanie wybuchło w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku. Jego bezpośrednią przyczyną była branka, a pośrednią niegasnąca chęć odzyskania niepodległości. Wśród Polaków nastąpił wielki wzrost nastrojów niepodległościowych i patriotycznych. W latach poprzedzających powstanie organizowano manifestacje patriotyczne.

 

Powstanie trwało 14 miesięcy, miało charakter partyzancki (małe oddziały atakowały z ukrycia) z powodu dużej dysproporcji sił. Dyktatorami powstania byli Ludwik Mierosławski, Marian Langiewicz i Romuald Traugutt. W czasie powstania styczniowego stoczono około 1200 potyczek. Nad przebiegiem działań czuwało polskie państwo konspiracyjne na czele z Rządem Narodowym. Uwłaszczenie chłopów przez cara w marcu 1864 roku zdecydowano o nieprzystępowaniu chłopów do powstania. Przegrana Polaków przyniosła zniesienie autonomii Królestwa Polskiego i zesłanie na Syberię tysięcy Polaków. Kolejne powstanie narodowo – wyzwoleńcze zakończyło się klęską. Sen o wolności znów się nie ziścił… Pamiętajmy o tych, którzy oddali życie w walce o wolność ojczyzny.

Jadwiga Lenart

Back to top