Szkoła Podstawowa nr 1
Previous Next
1 2 3 4

Najważniejsze informacje

INFORMACJA O ROKU SZKOLNYM 2020/21 - KLIKNIJ TUTAJ.

PROCEDURY ZWIĄZANE Z COVID-19 - KLIKNIJ TUTAJ.

Klauzula Rodo w czasie nauki zdalnej - KLIKNIJ TUTAJ.

Projekt "Zdalna szkoła" - kliknij tutaj.

Dokument o nauczaniu zdalnym w naszej szkole - kliknij tutaj.

Dar panowania nad przyrodą winniśmy wykorzystać w poczuciu odpowiedzialności,  

świadomości, że jest to wspólne dobro ludzkości”.

Jan Paweł II

MAŁOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY

„NA RATUNEK ZIEMI” –  „Zdrowie i sól”

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Temat konkursu:  ZDROWIE I SÓL

1.Celem konkursu jest: 

 • wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania;
 • rozwijanie  umiejętności  wykorzystania  posiadanych  wiadomości  podczas  wykonywania  zadań  i rozwiązywania problemów;
 • promowanie osiągnięć;
 • kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw wobec środowiska;
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych; 

 

2.Uczestnicy konkursu:

 • dzieci  z przedszkoli, dzieci  z oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych i uczniowie szkół podstawowych;
 • Fundacje Osób Niepełnosprawnych, Ośrodki Wsparcia Dziennego, Świetlice Środowiskowe, uczniowie Szkół Integracyjnych i Specjalnych

3. Formy konkursu:

 • konkurs plastyczny ;

-prace płaskie – format A3, technika dowolna

-prace przestrzenne – maksymalne wymiary 40cmx40cmx40cm, technika dowolna

 • konkurs literacki – opowiadanie    ( 1 strona A4, czcionka Times New  Roman12,   interlinia 1,5 )
 • konkurs fotograficzny – 1 zdjęcie A4
 • konkurs filmowy – film mp4, czas max.3 minuty

 

Każda  szkoła  może  przesłać  jedną  pracę  z  każdej  grupy  wiekowej  z  wymienionych  wyżej kategorii.

  Autorem jednej pracy konkursowej może być tylko jeden uczeń.

  Wszystkie prace konkursowe: plastyczne, literackie, fotograficzne i filmowe muszą być opisane na odwrocie zgodnie z podanym wzorem metryczki:

Kategoria: ………………………………………..………..………………

Imię i nazwisko:…………………….……………………………………..

Klasa: ………………………………………………………………….…..

Szkoła: ………………………..…………………………………………….

Opiekun: ……………………………………………………………………

Telefon: …………………………………………………………………….

  Prace niezgodne z regulaminem zostaną odrzucone. 

Uczeń może wziąć udział tylko w jednej wybranej kategorii konkursu.

Uczniowie zainteresowani konkursem proszeni są o kontakt z panią Krystyną Oliwą w terminie do 14 lutego 2020r.

Prace należy oddać do 24 lutego 2020r.

Zadzwoń do nas
12 272 13 38
sp1myslenice@interia.pl
Jana Sobieskiego 1, Myślenice

Back to top