Szkoła Podstawowa nr 1 nosi imię Juliusza Słowackiego - genialnego pisarza i poety, tworzącego w okresie romantyzmu. Szkoła ta jest instytucją z wieloletnią tradycją. Została założona w XIX wieku. W 1999 roku po wielu latach funkcjonowania jako Szkoła Podstawowa została przekształcona w Gimnazjum nr 1 im. J. Słowackiego. W roku 2019 po reformie oświaty przywrócona została poprzednia nazwa szkoły - Szkoła Podstawowa nr 1 w Myślenicach. 

Back to top